FLAGNING: HVORFOR DET ER VIGTIGT, OG HVILKE FEJL MAN FOR ENHVER PRIS BØR UNDGÅ

Flagføring er afgørende, når man sejler på åbent hav. Fejlfejl i flagføringen kan have alvorlige konsekvenser. Det kan være alt fra bøder til livstruende situationer på åbent hav. I denne artikel lærer du alt om vigtigheden af flagning, får kendskab til de mest almindelige fejl, og hvordan du bedst muligt undgår dem.

Vores topsælgere

Länderflagge / Gastlandflagge
ab CHF 8.95
Bundesland-Flaggen
ab CHF 11.95

Hvorfor er det vigtigt at flage? 

Flagføring på åbent hav er yderst relevant. På den ene side tjener det som et identifikationsmærke for båden og dens oprindelse. På den anden side bør man kende betydningen af flagføring for at overholde de lovlige krav på havet. Der er nemlig lovbestemmelser, der foreskriver korrekt flagføring. Det er den eneste måde at sikre sikkerheden til søs på permanent. Samtidig er der også uskrevne regler og traditioner vedrørende flagføring i søfart, f.eks. for at udtrykke respekt for andre nationer eller både.

Hvis båden ikke har de foreskrevne signalflag for søfart, eller hvis flagningen udføres forkert, har det juridiske konsekvenser.

Hvad er signalflag i søfart?

Signalflag er særlige flag, der anvendes i søfarten til at formidle meddelelser. Hvert flag repræsenterer et bogstav eller en betydning. Ved at kombinere forskellige flag kan der skabes en meddelelse eller et signal. Signalflag bruges ofte til at advare skibe i nærheden eller til at udtrykke sit eget skibs hensigt.


Forbundsflag / værtslandsflag

Bundesland-Flaggen
ab CHF 11.95
Länderflagge / Gastlandflagge
ab CHF 8.95

Baggrund og historik for flagning

Flag på både er ikke (kun) til pynt, men har også en vigtig betydning for sikkerhed, høflighed og respekt. Allerede i middelalderen blev flag brugt til at signalere et skibs og dets kaptajns identitet. Med tiden blev der indført flere og flere flag for at formidle visse oplysninger om et skib, f.eks. dets nationalitet, funktion eller status.

I dag er flagning på båden også af stor betydning af sikkerhedshensyn. Der er med henblik herpå fastsat klare regler for brugen af flag til søs. Dette sikrer, at skibe let kan identificeres, og at kommunikationen mellem skibene fungerer gnidningsfrit.

Et af de vigtigste flag på båden er nationalflaget, som angiver skibets nationalitet. Derudover er der også særlige flag, som hejses i tilfælde af en nødsituation. Flaget på båden tjener dog også til at fremme respektfuld sameksistens mellem skibe ud over sikkerheden på åbent hav.

Hvad er en flagparade?

Flagparaderitualet er en tradition til søs, hvor forskellige landes flag hejses for at symbolisere godt kammeratskab og respekt for andre nationer.

På flagparaden hejses normalt ens eget lands nationale flag og værtslandets flag ved bådens agterstavn. Flagparaden har derfor en alvorlig baggrund og tjener som et symbol på international solidaritet og fredelig sameksistens til søs. Det anses dog for uhøfligt at "indsamle" værtslandets flag under sejladsen. Først på hjemkomstdagen er det skik at placere alle de besøgte landes flag i alfabetisk rækkefølge under styrbords saling. De forbliver så der indtil solnedgang.

Flaggenführung auf Sportbooten im Überblick

 • Das Setzen von Flaggen an Bord von Sportbooten hat eine wichtige Bedeutung für die Navigation und Kommunikation auf See
 • Dabei gibt es verschiedene Arten von Flaggen (z.B. Nationalflaggen, Gastlandflaggen und Vereinsflaggen)
 • Nationalflaggen sollten an Tagen gesetzt werden, an denen man in einem bestimmten Land unterwegs ist
 • Die Gastlandflagge sollte immer auf der Steuerbordseite gehisst werden, um Respekt zu zeigen
 • Vereinsflaggen werden normalerweise an der Backbordseite des Bootes gehisst
 • Wenn möglich, sollte nur eine Gastlandflagge und eine Vereinsflagge auf dem Boot gehisst werden, um Verwechslungen mit anderen Signalen zu vermeiden
 • Flaggen sollten immer richtig und respektvoll gehisst werden, um mögliche Probleme mit anderen Booten oder Behörden zu vermeiden

Hvad er de mulige konsekvenser af at føre det forkerte flag?

Flagføring er reguleret af loven om flaglovgivning for søfartøjer og flaglovgivning for fartøjer i indlandsfarvande (flaglovsloven).

I Tyskland kan det medføre en bøde at føre det forkerte flag. Bødens størrelse afhænger af overtrædelsens art og de respektive regler. F.eks. kan det at føre et falsk nationalflag medføre en bøde. Det kan også straffes at flage med et værtslands flag uden for de officielle anbefalinger.

Flagstænger

Flaggenstock
ab CHF 49.95
Flaggenstock
ab CHF 49.95
Flaggenstock Kiefer
ab CHF 49.95

Skibsflag og deres betydning: Hvilket flag skal sættes på hvilket tidspunkt?

På åbent hav er det almindeligt at sætte værtslandets flag på styrbord side som et tegn på respekt. Den fine side af flaget skal vende fremad. Hvis klub- eller foreningsfanen ikke er fastgjort i toppen, skal den hænges under bagbords saling.

Selv om der ikke er nogen om bord, hejses standeren. Hvis besætningen ikke er til stede, skal både værtslandets flag og det nationale flag hejses. For at undgå forveksling med flagsignaler som f.eks. det internationale nødsignal N, bør intet andet flyve under sprederen end værtslandets flag og klubbens eller foreningens stander.

Hvad er de typiske fejl, når der flages på en båd?

 • Forkert rækkefølge af flagene
 • Forkert placering af flagene (f.eks. klubstander på den forkerte side)
 • Flag i dårlig stand eller løse flagliner
 • Brug af forkerte flag (f.eks. europæisk flag som erstatning for nationalflag)
 • Manglende flag for obligatoriske flag (f.eks. forbundsflag på tyske skibe)
 • Manglende flag for obligatoriske flag (f.eks. forbundsflag på tyske skibe)

Hvilket flag skal man føre, når man sejler ind i et andet lands territorialfarvand?

Enhver, der sejler ind i et andet lands territorialfarvand, skal føre det nationale flag for det land, hvis territorialfarvand man sejler ind i. Derudover kan det også være nødvendigt at føre værtslandets flag. Når man gør det, er det vigtigt at undersøge værtslandets flagregler og overholde dem for at undgå misforståelser eller bøder.

Flagalfabetet

Flaggenalphabet
ab CHF 199.95
Flaggenkette
CHF 149.95
Signalflaggensatz
ab CHF 179.95

Nedtagning af flagene: Her er, hvad du skal være opmærksom på

Det nationale flag skal være tydeligt synligt til enhver tid, som loven kræver det. Det er fastgjort til en skråstang ved agterstavnen eller flages til søs i storsejlets læ eller i toppen af den agterste mast. Flagparaden er en international maritim skik og er ikke kodificeret i loven.

I dag hejses flagene kl. 8 om morgenen fra 1. maj til 3. september og kl. 9 om morgenen i de resterende måneder. Flagene tages ned om aftenen ved solnedgang, senest kl. 21.00. Hissning betragtes ofte som en høflighedshandling i udlandet og bør derfor respekteres.

Hvordan finder du ud af, hvilket flag du skal hejse?

 • Undersøg på forhånd, hvilke flag der må vises i det pågældende lands territorialfarvand (f.eks. på landets officielle hjemmeside for landets regering)
 • Guide for sejlere (online eller i bogform)
 • Søkort
 • Lokale havnemyndigheder

Er der forskelle i flagning mellem forskellige lande eller regioner?

Ja, der er forskelle i flagning mellem forskellige lande og regioner. Hvert land har sine egne regler og traditioner med hensyn til flagføring. I nogle lande er der også regionale forskelle afhængigt af, hvilken vandmasse eller kystlinje du befinder dig i. Derfor bør man informere sig i overensstemmelse hermed om de respektive flagvejledninger, inden man rejser.

Hvor højt skal det nationale flag hænge?

Nationalflaget skal være tydeligt synligt og sat på en stang ved agterstavnen, skråt i ca. 40 grader, midtskibs eller lidt forskudt til styrbord. Andre flag bør ikke dække nationalflaget.